Aktualności

Aktualne wymagania i ograniczenia dla pasażerów przekraczających granicę Polski w związku z COVID-19

Dziś, tj. 30 marca 2021 wchodzą w życie nowe zasady wjazdowe do Polski. Zmiany obowiązują do 9 kwietnia 2021.

Aktualne rozporządzenie mówi o tym, że:

- pasażerowie przyjeżdżający do Polski ze strefy Schengen mogą wykonać test maksymalnie 48 godzin przed przekroczeniem granicy.  Regulacja ta dotyczy zarówno podróżujących transportem zbiorowym jak i indywidualnym. Osoby, które testu nie wykonają będą kierowane na obowiązkową 10-dniową kwarantannę. Mogą zostać z niej zwolnieni poprzez wykonanie z negatywnym wynikiem, testu na terytorium RP, maksymalnie 48 godzin po przekroczeniu granicy.

 - podróżni spoza strefy Schengen nie mogą, jak było to do  tej pory, okazywać testów wykonanych w kraju wylotu. Obowiązkowo, każdy z nich, kierowany jest na 10-dniową kwarantannę, a chcąc zostać z niej zwolnionym będą mogli wykonać test na koronawirusa. Wynik negatywny zwalnia z kwarantanny. Aby zwolnić się z kwarantanny, test na koronawirusa należy wykonać w ciągu 48 godzin po przekroczeniu granicy RP. 

W obu przypadkach akceptowane są wyniki testu PCR oraz antygenowego.

Zarówno w przypadku przylotu z krajów strefy Schengen oraz Non-Schengen z kwarantanny zwolnione są osoby zaszczepione z wystawionym zaświadczeniem o wykonaniu szczepienia ochronnego oraz ozdrowieńcy, którzy zakażenie SARS-CoV-2 przeszły nie wcześniej niż 6 miesięcy przed przekroczeniem granicy Polski.

Komunikat Urzędu Lotnictwa Cywilnego z 29.03.2021r