Aktualności

Branża lotnicza pisze list otwarty do premiera i ministra infrastruktury

25.08.2021

List otwarty dotyczy drastycznej podwyżki opłat związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej w Polsce, a w szczególności w polskich lotniskach regionalnych.

Przedstawiciele branży lotniczej w liście otwartym do premiera i ministra infrastruktury żądają nie przenoszenia na pasażerów kosztów Covid poprzez podnoszenie opłat dla linii lotniczych, co w konsekwencji spowoduje wzrost cen biletów oraz nie faworyzowania pasażerów odlatujących z Lotniska Chopina kosztem pasażerów odlatujących z innych polskich portów regionalnych. 

Pełen tekst listu otwartego: 

"Urząd Lotnictwa Cywilnego przekazał do zarządzających portami lotniczymi w Polsce oraz do przewoźników lotniczych operujących w Polsce zrewidowany „Plan skuteczności działania służb żeglugi powietrznej na lata 2020-2024”.

Zapisy tego dokumentu są dla wszystkich interesariuszy biznesu lotniczego ogromnym zaskoczeniem i stoją w jawnej sprzeczności z deklaracjami wsparcia odbudowy rynku lotniczego w Polsce na skutek pandemii COVID-19 i wsparcia dla polskich lotnisk regionalnych. Niszczą również podstawowe zasady polityki spójności Unii Europejskiej, której celem jest wyrównywanie warunków ekonomicznych i społecznych w regionach Wspólnoty.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) pobiera dwie opłaty związane z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej w Polsce. Są nimi: opłata terminalowa (ang. Terminal Navigation Charges) czyli stawka pobierana przez PAŻP za obsługę samolotów podczas startu i lądowania na każdym lotnisku. Oraz opłata trasowa (ang. Enroute Navigation Charges) pobierana za każdy lot samolotu w przestrzeni powietrznej kontrolowanej przez służby kontroli ruchu lotniczego (uzależniona od pokonywanego dystansu w przestrzeni powietrznej).

W  Polsce od kilku lat obowiązują dwie strefy pobierania opłat terminalowych: 
a)    pierwsza dla Głównego Portu Lotniczego  – PL im. F. Chopina w Warszawie;
b)    druga dla wszystkich pozostałych, trzynastu certyfikowanych Portów Lotniczych Regionalnych.

W przedłożonej propozycji w sposób drastyczny, nierównomierny i niekonkurencyjny zaproponowano podwyższenie od 1 stycznia 2022 r. opłat:
1)    terminalowej (dotyczy pojedynczej operacji lotniczej):
a)    dla Portu Lotniczego im. F. Chopina z kwoty 343,08 zł w roku 2021 do kwoty 524,58 zł – wzrost o 181,50 zł (wzrost o 53 %); 
b)    dla Portów Lotniczych  Regionalnych z kwoty 791,12 zł dla roku 2021 do kwoty 1.347,76 zł – wzrost o 556,64 zł (wzrost o 70%);
2)    trasowej – z kwoty 195,70 zł dla roku 2021 do kwoty 245,81 zł – wzrost o 50,11 zł (wzrost o 26%).

Tak drastyczna podwyżka wpływa na utratę konkurencyjności polskiego rynku lotniczego w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, a także wpłynie na pozbawienie konkurencyjności polskich Portów Lotniczych Regionalnych. To zaś spowoduje niewykorzystanie ich przepustowości, a także bezpośrednio będzie wpływać na zablokowanie odbudowy lotnictwa i ruchu pasażerskiego po pandemii COVID-19.

Już wcześniej (przed pandemią COVID-19) obowiązujące opłaty w Polsce zasadniczo dyskryminowały polskie Porty Lotnicze Regionalne, gdyż w 2019 roku średnia stawka opłaty terminalowej w Europie wynosiła 166 EUR, gdy dla Portu Lotniczego im. F. Chopina  opłata wynosiła 90 EUR, a dla polskich lotnisk regionalnych 181 EUR.

Zwracamy również uwagę, że dominującym w Europie jest system JEDNEJ STREFY poboru opłaty terminalowej dla wszystkich lotnisk w danym kraju (83% państw), co zwiększa konkurencyjność krajowego rynku lotniczego w stosunku do innych (przede wszystkim ościennych – Niemcy, Czechy, kraje bałtyckie) systemów krajowych. Porównanie sprzed pandemii COVID-19 trzech (z 5) krajów, w których obowiązywała więcej niż jedna strefa poboru opłat terminalowych wskazuje, że:
a)    we Włoszech różnica w opłacie między pierwszą a drugą strefą wynosiła ok. 7 EUR;
b)    we Francji różnica w opłacie między pierwszą a drugą strefą wynosiła 40 EUR;
c)    w Polsce różnica w opłacie między pierwszą a drugą strefą wynosiła 91 EUR 

Zgodnie z nową propozycją różnica w opłacie między strefami wyniesie 823,18 zł czyli 185 EUR i będzie najwyższą w Europie! 

Nie tylko pozbawi to polskie regionalne Porty Lotnicze możliwości odbudowy gigantycznych strat w okresie po pandemii, ale również zmniejszy w ogóle konkurencyjność naszego rynku lotniczego.

Proponowana podwyżka opłat nie tylko spowoduje ograniczenie oferowania linii lotniczych z polskich Portów Lotniczych Regionalnych, ale też najpewniej zostanie przerzucona na pasażerów poprzez podniesienie cen biletów lotniczych. 

Czy naprawdę w obecnych czasach chcecie Państwo dodatkowo „opodatkować” pasażerów polskich portów regionalnych?

Podpisani poniżej: linie lotnicze, porty lotnicze, touroperatorzy i inni interesariusze polskiego rynku lotniczego, reprezentując również miliony naszych pasażerów, PROTESTUJEMY przeciwko przerzucaniu na nas po raz kolejny kosztów pandemii COVID-19 i dyskryminowanie w szczególny sposób polskich portów regionalnych.

Licząc na wsparcie odbudowy branży lotniczej w Polsce i zrozumienie specyfiki prowadzonej przez interesariuszy rynku lotniczego działalności, deklarujemy wolę ścisłej współpracy przy przygotowaniu nowych, zmienionych zasad, które będą stanowiły czynnik rozwojowy nie tylko o znaczeniu regionalnym, ale przede wszystkim ogólnopolskim."

Podpisali:

1.    Tomasz Kloskowski – Prezes Zarządu Portu Lotniczego Gdańsk
2.    Leszek Chorzewski – p.o. Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Modlin
3.    Anna Midera – Prezes Zarządu Portu Lotniczego Łódź
4.    Dariusz Kuś – Prezes Zarządu Portu Lotniczego Wrocław
5.    Tomasz Moraczewski – Prezes Zarządu Portu Lotniczego Bydgoszcz
6.    Maciej Dziadosz – Prezes Zarządu Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów
7.    Tomasz Kądziołka – Prezes Zarządu Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury
8.    József Váradi – Prezes Zarządu Wizzair Group
9.    Michał Kaczmarzyk – Prezes Zarządu Ryanair Sun S.A. (Ryanair Group) 
10.  Andrzej Kobielski - Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy Enter Air
11.  Ton Jochems - Senior Manager Groundservices KLM Cityhopper
12.  Grzegorz Polaniecki - Członek Zarządu, Dyrektor Generalny Enter Air 
13.  Jan Szczepkowski – Prezes Zarządu SprintAir
14.  Jarosław Chłopecki – Wiceprezes Zarządu SprintAir
15. Piotr Henicz - Wiceprezes Zarządu Biura Podróży ITAKA / Wiceprezes Zarządu Polskiego Związku Organizatorów Turystyki / Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Turystyki 
16.  Maciej Nykiel - Prezes Zarządu Biura Podróży Nekera Sp. z o.o.
17.  Grzegorz Baszczyński – Prezes Zarządu Biura Podróży Rainbow Tours
19.  Wojciech Piotr Skwirowski – Prezes Zarządu Fundacji Polskie Niebo
20.  Tomasz Buraś – Prezes Zarządu DHL Express (Poland)
21.  Jan Szczepkowski – Prezes Zarządu SprintAir Cargo
22.  Jarosław Chłopecki – Wiceprezes Zarządu SprintAir Cargo