Aktualności

Nowe zasady wjazdu do UK

12.10.2021

Nowe zasady wjazdu do UK

Od 4 października obowiązują nowe zasady wjazdu do Wielkiej Brytanii

  • Osoby zaszczepione nie muszą już wykonywać testu przed wylotem, ale muszą zrobić test w drugim dniu po przylocie. Nadal trzeba wypełniać formularz lokalizacyjny, który znajdziecie tu: https://bit.ly/3a3Swqf
  • Osoby niezaszczepione muszą wykonać test (PCR lub antygenowy) przed przekroczeniem granicy oraz zamówić, opłacić i wykonać test PCR w 2. i 8. dniu po przylocie
  • Ozdrowieńcy są traktowani jako osoby niezaszczepione
  • Dzieci i młodzież do 18. roku życia są traktowane jak osoby zaszczepione bez względu na to, czy rodzice są zaszczepieni, czy nie (inne przepisy są w Irlandii Północnej – tam dzieci powyżej 11 roku życia, niezaszczepione przeciw covid-19, muszą wykonać test przez wjazdem na teren Irlandii Północnej).

Więcej informacji na temat wjazdu do UK można znaleźć tu: https://bit.ly/3uQABNv

WAŻNE! Przypominamy, że od 1 października lecimy do UK z paszportem.

Z dowodem osobistym mogą podróżować nadal osoby, które mają status osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej w Wielkiej Brytanii i które uzyskały swój status na podstawie dowodu osobistego. Ich dowody będą uznawane przy wjeździe na terytorium UK co najmniej do końca 2025 roku.