Aktualności

WAŻNE DLA OSÓB PODRÓŻUJĄCYCH DO POLSKI!

15.12.2021

PODRÓŻUJĄCY ZE STREFY NON-SCHENGEN

- Wszyscy pasażerowie przybywający do Polski spoza Strefy Schengen muszą przedstawić negatywny wynik testu na koronawirusa w języku polskim albo angielskim. Test jest ważny przez 24 godziny od otrzymania wyniku.

- Można wykonać zarówno test PCR, jak i antygenowy.

- Obowiązku nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej przez:

- uczniów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunów, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki;

- dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunów, którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu ich objęcia tym wychowaniem;

Osoba, która nie okaże funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywnego wyniku testu, będzie kierowana na obowiązkową kwarantannę trwającą 14 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy.

PODRÓŻUJĄCY ZE STREFY SCHENGEN

Osoby podróżujące ze Stefy Schengen oraz Irlandii, Chorwacji, Cypru i Bułgarii są zwolnione z kwarantanny gdy:

- Są zaszczepione szczepionkami dopuszczonymi na terenie UE (od ostatniej dawki szczepionki musi minąć 14 dni);

- Przedstawią negatywny wynik testu wykonany w kraju wylotu nie wcześniej niż 48 godzin od otrzymania wyniku;

- Są ozdrowieńcami, którzy przed upływem 6 miesięcy byli hospitalizowani lub przebywali w domowej izolacji z powodu zakażenia #covid19

Dzieci do 12 roku życia, które podróżują z rodzicami lub opiekunami zaszczepionymi lub posiadającymi negatywny wynik testu

UWAGA Przepisy obowiązują od 15 grudnia do 31 stycznia 2022 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów znajduje się tu https://bit.ly/3m5jYdA

UWAGA Na naszym lotnisku działają dwa punkty testowania w kierunku #covid19. Godziny otwarcia punktów w grudniu można sprawdzić tu https://bit.ly/3m53VfH