Aktualności

Aktualne zasady wjazdu do Polski

02.02.2022

31 stycznia 2022 r. rząd RP przedłużył do 28 lutego zasady związane z #covid19 obowiązujące osoby przyjeżdżające i przylatujące do Polski. Przypominamy te zasady. 

PODRÓŻUJĄCY ZE STREFY NON-SCHENGEN 
 Wszyscy pasażerowie przybywający do Polski spoza Strefy Schengen muszą przedstawić negatywny wynik testu na koronawirusa w języku polskim albo angielskim. Test jest ważny przez 24 godziny od otrzymania wyniku. 
 Test po przylocie spoza Strefy Schengen należy wykonać na lotnisku w ciągu 3 godzin od momentu przekroczenia granicy. Po uzyskaniu negatywnego wyniku, informacja automatycznie zostanie wprowadzona przez pracownika laboratorium do oficjalnej bazy i kwarantanna zostanie zniesiona. 
 Można wykonać zarówno test RT-PCR, jak i antygenowy.
 Obowiązku nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej przez:
- dzieci do 5 roku życia 
- uczniów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunów, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki;
- dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunów, którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu ich objęcia tym wychowaniem;
 Osoba, która nie okaże funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywnego wyniku testu, będzie kierowana na obowiązkową kwarantannę. 

PODRÓŻUJĄCY ZE STREFY SCHENGEN 
Osoby podróżujące ze Stefy Schengen oraz Irlandii, Chorwacji, Cypru i Bułgarii są zwolnione z kwarantanny gdy:
 Są zaszczepione szczepionkami dopuszczonymi na terenie UE (od ostatniej dawki szczepionki musi minąć 14 dni); 
 Przedstawią negatywny wynik testu wykonany w kraju wylotu nie wcześniej niż 48 godzin od otrzymania wyniku;
 Są ozdrowieńcami, którzy przed upływem 6 miesięcy byli hospitalizowani lub przebywali w domowej izolacji z powodu zakażenia #covid19 
 Dzieci do 12 roku życia, które podróżują z rodzicami lub opiekunami zaszczepionymi lub posiadającymi negatywny wynik testu

Więcej informacji:  https://bit.ly/3AUZ4nQ  

UWAGA  Na naszym lotnisku działają dwa punkty testowania w kierunku #covid19 - na przylotach i w hali ogólnej. Godziny otwarcia punktów w lutym można sprawdzić tu  https://bit.ly/3HmchrW