Aktualności

Informacja dotycząca koronawirusa SARS –CoV-2 - AKTUALIZACJA

AKTUALIZACJA (13.03 piątek)

Od 13 marca na naszym lotnisku obowiązują zaostrzone zasady:

  • Na teren terminala mogą wejść tylko pasażerowie z biletem lotniczym. Osoby odprowadzające, a także oczekujące na przylatujących pasażerów, nie będą wpuszczane do środka.
  • Pasażerowie przylatujący do Łodzi będą musieli wypełnić Karty Lokalizacji Pasażera. Zebrane karty przekażemy do Sanepidu, który, w razie potrzeby, będzie się kontaktował z podróżnym pytając o samopoczucie.
  • Wszyscy pasażerowie przylatujący będą mieć mierzoną temperaturę. Pomiar będzie dokonywany jeszcze na pokładzie samolotu. Jeśli wśród pasażerów będzie osoba z temperaturą powyżej 38 st. C i objawami mogącymi wskazywać na zakażenie koronawirusem, przejdzie do namiotu obok terminala i tam będzie oczekiwać na służby medyczne.

Informujemy, że wszystko jest pod kontrolą. Loty nie są odwoływane. Dotychczas na łódzkim lotnisku nie było żadnej niepokojącej sytuacji.

Informacja z 11.03 (środa)

W związku z pojawiającymi się przypadkami zachorowań na koronawirusa SARS –CoV-2 (aktualna lista krajów, w których zostały odnotowane  zachorowania, dostępna na stronach: www.who.int, www.ecdc.europa.eu, www.gis.gov.pl), uprzejmie informujemy, iż Port Lotniczy Łódź jest w stałym kontakcie ze służbami sanitarnymi oraz innymi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo zdrowotne wszystkich osób przebywających w Porcie Lotniczym Łódź.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo monitorujemy sytuację i na bieżąco reagujemy na wszelkie zalecenia i wytyczne w zakresie ochrony zdrowia publicznego.

W przypadku braku wyraźnej potrzeby, zalecamy ograniczenie przebywania osób postronnych w terminalu.

W celu weryfikacji gotowości służb i procedur, w dniu 10 marca 2020 zorganizowaliśmy nadzwyczajne posiedzenie Komisji ds. Działania w Sytuacji Zagrożenia z udziałem przedstawicieli m.in. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Straży Granicznej, Policji, Izby Celnej, Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Łodzi, Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z procedurami wdrożone są odpowiednie działania minimalizujące ryzyko rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych. Sukcesywnie umieszczamy na terenie terminala lotniska dodatkowe dozowniki z płynami do dezynfekcji rąk. Port Lotniczy Łódź jest przygotowany na reagowanie w przypadku wystąpienia zagrożeń epidemiologicznych.

Pasażerowie mogą być proszeni przez personel pokładowy o wypełnienie Karty Lokalizacyjnej Pasażera.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć o podstawowych zasadach profilaktycznych i diagnostycznych, których przestrzeganie ograniczy rozprzestrzenianie wirusów:

ZALECENIA

  1. Częste mycie rąk
  2. Stosowanie odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania
  3. Zachowanie bezpiecznej odległości – 1-1,5 m
  4. Unikanie dotykania oczu, nosa i ust
  5. Unikanie w miarę możliwości przebywania w miejscach publicznych
  6. Stosowanie się do wszystkich zaleceń lokalnych władz oraz służb medycznych

Jeśli byłeś w tych krajach, w których zanotowano zakażenia w ciągu ostatnich 14 dni, w przypadku zaobserwowania u siebie ww. objawów bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Jeżeli miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem, bezzwłocznie skontaktuj się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Wszelkie aktualne informacje dot. profilaktyki koronawirusa SARS-CoV-2 są dostępne na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego TUTAJ.

W razie wątpliwości co do postępowania, prosimy dzwonić na infolinię NFZ: 0800-190-590.

 

Na bieżąco będziemy informować Państwa o zmianach w obsłudze pasażerów.