Aktualności

Konkurs dla dzieci

KONKURS KREATYWNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY! „Odlotowy samolot w świecie Minecrafta”

 

Zaprojektujcie samolot lub pojazd latający używając gry Minecraft i wygrajcie atrakcyjne nagrody! Zwycięzcy konkursu będą mogli polatać przez godzinę prawdziwym symulatorem lotów, na którym szkolą się piloci!

Do konkursu zapraszamy dzieci i młodzież w dwóch grupach wiekowych:

I grupa do 9 roku życia

II grupa od 10 do 15 lat

 

Co trzeba zrobić, żeby wygrać?

Zaprojektuj samodzielnie własny samolot/pojazd latający używając gry Minecraft

Prześlijcie maksymalnie 10 zrzutów ekranu wykonanej pracy na adres e-mail: konkurs@airport.lodz.pl

Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć formularz zgłoszeniowy wypełniony czytelnie i podpisany przez rodzica / opiekuna prawnego. Formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu dostępne są poniżej.

Na prace czekamy do 28 maja 2020 r.

Można stworzyć pracę grupową maksymalnie w trzy osoby, tylko trzeba zaznaczyć, że jest to praca grupowa!

 

Co można wygrać?

I miejsce: voucher uprawniający do 1 godziny lotu na symulatorze lotów należącym do szkoły dla pilotów Bartolini Air oraz zestaw gadżetów lotniskowych (voucher jest ważny przez rok).

II i III miejsce: zestaw gadżetów lotniskowych.

Nagrody przyznajemy osobno w każdej grupie wiekowej!

Regulamin

Zgłoszenie do konkursu