AIP

Dane techniczne i operacyjne

Dane techniczne i operacyjne

Zarządzający lotniskiem (Administration):

Port Lotniczy Łódź / Lodz Airport
im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

ul. Gen. S. Maczka 35, 94-328 Łódź
tel.: +48 42 683 52 10
fax: +48 42 688 83 84
SITA: LCJAPXH

 • Kod IATA (IATA code): LCJ
 • Kod ICAO (ICAO code): EPLL
 • Deklinacja magnetyczna: 6° E (2016; roczna poprawka 8')
 • Lokalizacja (location): 51º43’19’’N, 019º23’53’’E
 • Odległość, kierunek od miasta (direction, distance from city): 6 km (3,2 NM)
 • Wzniesienie lotniska (elevation): 185 m
 • Kierunki głównej drogi startowej (runway main directions): 07 - 25 (067º, 247º)
 • System ILS: pas 25, kat. I
 • Długość głównej drogi startowej: 2 500 m, asfaltobeton
 • Szerokość głównej drogi startowej: 45 m
 • Pas trawiasty: N51°43'13.1" E19°24'05.1", 700 x 175 m, 07R/25L
 • Dozwolony ruch lotniczy (traffic permitted): IFR/VFR
 • Rodzaje paliwa (types of fuel): Jet A-1, AVGAS 100LL (dostępne w godzinach pracy lotniska) (available during AD working hrs), Kontakt: ORLEN AVIATION, tel.: +48695662481
 • Ochrona ratowniczo - gaśnicza (rescue & fireservices): Kategoria VII, na żądanie VIII
 • Szerokość dróg kołowania, nawierzchnia i nośność (taxiway width, surface & strength): TWY "A": 23 m, asfalt/ASPH, PCN 31 F/B/X/T; TWY "B": 12 m, asfalt/ASPH, PCN 14 F/B/Y/T, TWY "C": 23m, beton/CONC, PCN 74 R/B/W/T, 
  Użytkowanie lotniska (seasonal availability): cały rok (all year)
 • Lokalne ograniczenia (local limitations): brak (none)
 • Godziny pracy Portu (airport operational hours): Sprawdź w NOTAM

  Uchwała 15/2018 wykaz elementów i urządzeń wchodzących w skład scentralizowanej infrastruktury lotniska

Częstotliwości radiowe:

 • Łódź TOWER: 124.230 MHz w godz. pracy CTR Łódź-Lublinek
 • ATIS: 135.680 MHz
 • Delivery: 120.005

Dokumentacja:

Pełna dokumentacja dostępna jest w AIP Polska

Prezentowany materiał ma charakter poglądowy. Nie do użytku operacyjnego.

Aktualne informacje operacyjne dla pilotów zawarte są w: