Moje lotnisko

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Jeżeli będąc na lotnisku lub w jego otoczeniu zauważyłeś/aś niepokojące zdarzenie, zjawisko lub problem, który w Twoim odczuciu może zagrażać bezpieczeństwu operacji lotniczej – ZGŁOŚ TO! W ramach działającego na lotnisku Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), każde takie zgłoszenie będzie zbadane, z zachowaniem całkowitej poufności źródła informacji.

Wypełnij poniższy formularz:

Formularz dobrowolnego zgłoszenia System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS)
Uzupełnij poprawnie!
Uzupełnij poprawnie!
Uzupełnij poprawnie!
Zaznacz zgodę!
Zaznacz zgodę!

Formularz anonimowy: 

Formularz anonimowego zgłoszenia System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS)
Uzupełnij poprawnie!

Polityka BezpieczeństwaZarządu Portu Lotniczego Łódźim. Władysława Reymonta Sp z o.o.

Hodowle gołębi w okolicy lotniska

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa operacji lotniczych Port Lotniczy Łódź przypomina, że przepisy prawa lotniczego wskazują obszary, na których zabrania się hodowania lub wypuszczania ptaków stwarzających zagrożenie dla przelatujących statków powietrznych:

Art. 876. Zakazy niektórych działań w pobliżu lotniska 

Zabrania się:

1) w stosunku do lotnisk użytku publicznego, o których mowa w art. 59a certyfikat lotniska ust. 1 pkt 1 i 2, oraz lotnisk wpisanych wyłącznie do rejestru lotnisk i lądowisk wojskowych:
a) budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych sprzyjających występowaniu zwierząt stwarzających zagrożenie dla ruchu statków powietrznych w odległości do 7 km od punktu odniesienia lotniska ujawnionego w rejestrze lotnisk,
b) hodowania lub wypuszczania ptaków stwarzających zagrożenie dla ruchu statków powietrznych w odległości do 3 km od progu i końca drogi startowej lotniska i 1,5 km od osi drogi startowej lotniska, po obu stronach tej drogi;

Drony, lampiony, sztuczne ognie, lasery i inne źródła światła

W nawiązaniu do rosnącej ilości incydentów lotniczych, polegających na puszczaniu lampionów, balonów, fajerwerków, świateł lasera, oraz dronów Port Lotniczy Łódź informuje, że zgodnie z zapisami prawa lotniczego należy wcześniej uzyskać zgodę instytucji zapewniającej służbę ruchu lotniczego.

Od 31 grudnia 2020 roku obowiązują nowe europejskie przepisy dotyczące użytkowania dronów. Zarejestruj się, zdaj test online i miej drony pod kontrolą.

Więcej informacji:

Formularze zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronach: