Moje lotnisko

Parking

Czas parkowania Osobowe
Do 10 minut Bezpłatnie
Do 1 godz. 5,00 zł
Do 2 godz. 7,00 zł
Do 3 godz. 10,00  zł
za każdą rozpoczętą godzinę 2,00 zł
Za 1 dobę ( parkowanie powyżej 11 godz. traktowane jako jedna doba 30,00 zł
Za każdą następną dobę 25,00 zł
Za 1 tydzień 125,00 zł
Za 8 dni 125,00 zł
Za każdą rozpoczętą dobę powywej 8 dni 15,00 zł
Za 2 tygodnie 175,00  zł
Za 15 dni 175,00 zl
Za każdą rozpoczętą dobę powyżej 15 dni 275,00 zł
Za każdą rozpoczętą dobę  powyżej 1 miesiąca 20,00 zł