Moje lotnisko

Przepustki i kontrola dostępu

System Przepustkowy w Porcie Lotniczym Łódź

 

Zgodnie z obowiązującą Instrukcją Przepustkową dla Osób i Pojazdów PL Łódź każda osoba wykonująca obowiązki służbowe, świadcząca pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnej lub wykonująca inne czynności związane z prowadzoną działalnością na lotnisku musi posiadać ważną przepustkę osobową upoważniającą do przebywania w określonych strefach lotniska, zaś wszystkie pojazdy poruszające się po terenie części krytycznej strefy zastrzeżonej lotniska muszą posiadać ważną przepustkę samochodową.

Wniosek o uzyskanie przepustki czasowej osobowej i/lub samochodowej należy złożyć w formie pisemnej do Portu Lotniczego Łódź, z co najmniej 21 dniowym wyprzedzeniem przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków służbowych na terenie PL Łódź. Do wniosku o uzyskanie przepustki czasowej osobowej należy dołączyć aktualną fotografię oraz dodatkowo wypełnić wniosek o udzielenie informacji o braku negatywnych przesłanek do dostępu do strefy zastrzeżonej lotniska oraz złożyć informacje o zatrudnieniu/kształceniu.

W przypadku współużytkowników lotniska wypełniony wniosek musi być potwierdzony przez dyrektora/kierownika swojej jednostki. Podstawą do rozpatrzenia wniosku o przepustkę czasową osobową lub samochodową jest wcześniejsza zgoda zarządzającego na prowadzenie działalności na terenie Portu Lotniczego Łódź zawarta w formie umowy lub porozumienia.

Złożony wniosek o wydanie przepustki osobowej przekazywany jest odpowiednim Służbom Ochrony w celu sprawdzenia czy ubiegająca się osoba spełnia wymagania niezbędne do otrzymania dostępu do strefy zastrzeżonej lotniska, w tym również sprawdzenie 5-letniej przeszłości. Złożony wniosek na wydanie przepustki osobowej może zostać odrzucony w przypadku braku podstaw do jej wydania lub w przypadku negatywnej opinii Straży Granicznej. Przepustki osobowe stałe wydaje się po przeszkoleniu wnioskodawcy przez Port Lotniczy Łódź w zakresie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego i otrzymaniu stosownego certyfikatu.

Wnioski, przepustki oraz upoważnienia można składać/odbierać w Terminalu Pasażerskim (I piętro - wejście od strony tarasu widokowego) w następujących dniach:  

  • Poniedziałek: 6:00 - 14:00
  • Wtorek: 13:00 – 21:00
  • Środa: 13:00 – 21:00
  • Czwartek: 08:00-16:00
  • Piątek: 13:00 – 21:00
  • Sobota: nieczynne
  • Niedziela: nieczynne 

Telefon kontaktowy: +48 571 291 141  (telefon czynny w w/w godzinach)

Dodatkowo każda osoba kierująca pojazdami w strefie zastrzeżonej lotniska, posiadająca przepustkę osobową czasową, musi mieć odpowiednie upoważnienie do kierowania pojazdami. Osoby takie są zgłaszane do Zespołu ds. Szkoleń i Doskonalenia Zawodowego PL Łódź przez Dyrektorów/Kierowników jednostek organizacyjnych. Upoważnienia uzyskuje się po przejściu odpowiedniego szkolenia z zakresu poruszania się osób i pojazdów w strefie zastrzeżonej lotniska.

Niezbędne dokumenty do pobrania:

Informacje o Ochronie Danych Osobowych