Strefa pasażera

COVID-19

Szykujemy się na powrót pasażerów na łódzkie lotnisko. Podróżujący muszą się przygotować na zmiany funkcjonowania obiektu w związku z ochroną przed COVID-19. Z uwagi na zdrowie i bezpieczeństwo pasażerów, przygotowaliśmy zestaw zasad zgodny z wytycznymi Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego EASA. Jeśli planują Państwo wizytę w Porcie Lotniczym Łódź w najbliższym czasie prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami.

Zasady bezpieczeństwa sanitarnego panujące na ternie Portu Lotniczego Łódź

 • W terminalu pasażerskim mogą przebywać tylko osoby będące pasażerami, pracownikami lotniska oraz pracownicy świadczący usługi na terenie lotniska. Osoby odprowadzające lub oczekujące na pasażerów proszone są o oczekiwanie przed terminalem. Wyjątkiem są pasażerowie wymagający opieki drugiej osoby.
 • Dokumentami uprawniającymi do wejścia na teren Terminala Pasażerskiego są: bilet lotniczy/rezerwacja/karta pokładowa/ voucher (wersja elektroniczna lub papierowa)
 • Przy wejściu do terminala pasażerowie poddawani są pomiarowi temperatury ciała. Osoby z podwyższoną temperaturą oraz objawami chorobowymi COVID-19 będą proszone o poddanie się dodatkowej weryfikacji medycznej.
 • Wszystkie osoby przebywające na terenie terminala mają obowiązek stosowania osłon nosa i ust w postaci: maseczki lub przyłbicy. Na terenie lotniska umieszczony jest automat, w którym pasażerowie mogą dokonać zakupu maseczki i rękawiczek.
 • Na terenie terminala zostały rozmieszczone punkty do dezynfekcji dłoni wraz z instrukcjami prawidłowego mycia i dezynfekcji.
 • Regularnie przeprowadzamy dezynfekcję pomieszczeń terminala oraz zapewniamy dodatkowe oznakowane pojemniki na zużyte środki ochrony. Jednocześnie jesteśmy w stałej gotowości na wypadek konieczności przeprowadzenia dezynfekcji samolotu.
 • W budynku terminala obowiązuje zasada zachowywania dystansu społecznego min. 1,5 m od innych osób. W związku z tym prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na oznaczenia pionowe i poziome znajdujące się w budynku.
 • W trosce o bezpieczeństwo naszych pracowników, stanowiska bezpośredniej obsługi pasażerów: stanowiska odprawy biletowo-bagażowej, punkt informacji, bramki do boardingu, kontroli paszportowej zostały wyposażone w ekrany ochronne.
 • W celu ograniczania bezpośredniego kontaktu, jeśli to możliwe zachęcamy do samodzielnej odprawy oraz posiadania karty pokładowej w wersji elektronicznej.
 • Na pokładzie statku powietrznego pasażerowie są zobowiązani stosować maseczki ochronne oraz stosować się do obostrzeń linii lotniczych.
 • Pasażerów przylatujących, zachęcamy do szybkiego, w miarę możliwości, opuszczenia terminala po odbiorze bagażu.