Strefa pasażera

COVID-19

Podróżujący muszą się przygotować na zmiany funkcjonowania obiektu w związku z ochroną przed COVID-19. Z uwagi na zdrowie i bezpieczeństwo pasażerów, przygotowaliśmy zestaw zasad zgodny z wytycznymi Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego EASA. Jeśli planują Państwo wizytę w Porcie Lotniczym Łódź w najbliższym czasie prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami.

Zasady bezpieczeństwa sanitarnego panujące na ternie Portu Lotniczego Łódź

  • Wszystkie osoby przebywające na terenie terminala mają obowiązek stosowania osłon nosa i ust w postaci: maseczki lub przyłbicy. Na terenie lotniska umieszczony jest automat, w którym pasażerowie mogą dokonać zakupu maseczki i rękawiczek.
  • Na terenie terminala zostały rozmieszczone punkty do dezynfekcji dłoni wraz z instrukcjami prawidłowego mycia i dezynfekcji.
  • Regularnie przeprowadzamy dezynfekcję pomieszczeń terminala oraz zapewniamy dodatkowe, oznakowane pojemniki na zużyte środki ochrony. Jednocześnie jesteśmy w stałej gotowości na wypadek konieczności przeprowadzenia dezynfekcji samolotu.
  • W budynku terminala obowiązuje zasada zachowywania dystansu społecznego min. 1,5 m od innych osób. W związku z tym prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na oznaczenia pionowe i poziome znajdujące się w budynku.
  • W trosce o bezpieczeństwo naszych pracowników, stanowiska bezpośredniej obsługi pasażerów: stanowiska odprawy biletowo-bagażowej, punkt informacji, bramki do boardingu, kontroli paszportowej zostały wyposażone w ekrany ochronne.
  • W celu ograniczania bezpośredniego kontaktu zachęcamy do samodzielnej odprawy online oraz przedstawienia karty pokładowej w wersji elektronicznej.
  • Na pokładzie statku powietrznego pasażerowie są zobowiązani nosić maseczki ochronne oraz stosować się do obostrzeń linii lotniczych.
  • Pasażerów przylatujących, zachęcamy do szybkiego, w miarę możliwości, opuszczenia terminala po odbiorze bagażu.